Tôi có nhớ đấy chứ, và khi tôi cố nhớ, ...


Tôi có nhớ đấy chứ, và khi tôi cố nhớ, tôi quên.
-
I do remember, and then when I try to remember, I forget.

A. A. Milne

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/1/1882
Ngày mất: 31/1/1956

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống