Tôi có một tham vọng lớn, đó là chết vì ...


Tôi có một tham vọng lớn, đó là chết vì kiệt sức thay vì buồn chán.
-
I've got a great ambition to die of exhaustion rather than boredom.

Thomas Carlyle

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

buồn chán

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống