Tôi cho rằng nghĩa vụ đầu tiên của xã ...


Tôi cho rằng nghĩa vụ đầu tiên của xã hội là công lý.
-
I think the first duty of society is justice.

Alexander Hamilton

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công lýxã hội

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 11/1/1757
Ngày mất: 12/7/1804
© 2012 Danh ngôn cuộc sống