Tôi chỉ còn lại một ít thời gian, và tôi ...


Tôi chỉ còn lại một ít thời gian, và tôi không muốn lãng phí nó cho Chúa.
-
I had only a little time left and I didn't want to waste it on God.

Albert Camus

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thời gianlãng phí

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/11/1913
Ngày mất: 4/1/1960
© 2012 Danh ngôn cuộc sống