Tôi chẳng bao giờ nghĩ tới tương lai - nó ...


Tôi chẳng bao giờ nghĩ tới tương lai - nó luôn luôn đến đủ sớm.
-
I never think of the future - it comes soon enough.

Albert Einstein

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thời gian

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955
© 2012 Danh ngôn cuộc sống