Tôi cần nhiều thời gian để chẳng làm gì ...


Tôi cần nhiều thời gian để chẳng làm gì cả đến nỗi tôi chẳng còn thời gian cho công việc nữa.
-
I need so much time for doing nothing that I have no time for work.

Pierre Reverdy

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thời gian

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 13/9/1889
Ngày mất: 17/6/1960
© 2012 Danh ngôn cuộc sống