Tôi buộc phải cần cù. Ai cần cù như tôi ...


Tôi buộc phải cần cù. Ai cần cù như tôi rồi cũng sẽ thành công như tôi.
-
I was obliged to be industrious. Whoever is equally industrious will succeed equally well.

Johann Sebastian Bach

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chăm chỉthành công

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 21/3/1685
Ngày mất: 28/7/1750

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống