Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tôi buộc phải cần cù. Ai cần cù như tôi ...


Tôi buộc phải cần cù. Ai cần cù như tôi rồi cũng sẽ thành công như tôi.
-
I was obliged to be industrious. Whoever is equally industrious will succeed equally well.

Johann Sebastian Bach

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chăm chỉthành công

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 21/3/1685
Ngày mất: 28/7/1750

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đồng tiền hiếm nhất, đó là đồng tiền đã được tiêu một cách khôn ngoan.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống