Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tôi biết quá nhiều và vẫn không ...


Tôi biết quá nhiều và vẫn không đủ.
-
I know too much and not enough.

Allen Ginsberg

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kiến thức

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 3/6/1926
Ngày mất: 5/4/1997

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống