Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Toàn bộ sự khác nhau giữa cuộc sống loài ...


Toàn bộ sự khác nhau giữa cuộc sống loài người và cuộc sống loài vật là kết quả của sự truyền đạt kiến thức, mà kiến thức thì được truyền đạt bằng khoa học và nghệ thuật. Nếu không có khoa học và nghệ thuật sẽ không có con người và cuộc sống con người.

Leo Tolstoy

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nghệ thuậtkhoa học

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Tiểu thuyết gia
Ngày sinh: 9/9/1828
Ngày mất: 20/11/1910

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống