Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tổ tiên của mọi hành động là suy ...


Tổ tiên của mọi hành động là suy nghĩ.
-
The ancestor of every action is a thought.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hành độngsuy nghĩ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống