Tình yêu tìm được thì tốt, nhưng không ...


Tình yêu tìm được thì tốt, nhưng không kiếm mà được còn tốt hơn nhiều.
-
Love sought is good, but given unsought, is better.

William Shakespeare

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà soạn kịch
Ngày sinh: 26/4/1564
Ngày mất: 23/4/1616
© 2012 Danh ngôn cuộc sống