Tình yêu thương cũng như cơ thể của chúng ...


Tình yêu thương cũng như cơ thể của chúng ta là dòng chảy bất tận.
-
Our affections as well as our bodies are in perpetual flux.

Jean Jacques Rousseau

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêuyêu thương

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 28/6/1712
Ngày mất: 2/7/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống