Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tình yêu thuần khiết và nghi ngờ không thể ...

Tình yêu thuần khiết và nghi ngờ không thể sống cùng nhau: tại cánh cửa

Tình yêu thuần khiết và nghi ngờ không thể sống cùng nhau: tại cánh cửa nơi nghi ngờ bước vào, tình yêu rời khỏi.
-
Pure love and suspicion cannot dwell together: at the door where the latter enters, the former makes its exit.

Alexandre Dumas

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêunghi ngờ

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 24/7/1802
Ngày mất: 5/12/1870
© 2012 Danh ngôn cuộc sống