Tình yêu thật sự là món quà mà Chúa chỉ ...


Tình yêu thật sự là món quà mà Chúa chỉ trao cho con người bên dưới thiên đường.
-
True love's the gift which God has given to man alone beneath the heaven.

Walter Scott

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 14/8/1771
Ngày mất: 21/9/1832

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống