Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tình yêu thật sự là món quà mà Chúa chỉ ...


Tình yêu thật sự là món quà mà Chúa chỉ trao cho con người bên dưới thiên đường.
-
True love's the gift which God has given to man alone beneath the heaven.

Walter Scott

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 14/8/1771
Ngày mất: 21/9/1832

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống