Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật ...


Tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật sự còn hiếm hơn.
-
Rare as is true love, true friendship is rarer.

La Fontaine

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạntình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 8/7/1621
Ngày mất: 13/4/1695
© 2012 Danh ngôn cuộc sống