Tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật ...


Tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật sự còn hiếm hơn.
-
Rare as is true love, true friendship is rarer.

La Fontaine

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạntình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 8/7/1621
Ngày mất: 13/4/1695
© 2012 Danh ngôn cuộc sống