Tình yêu luôn mang tới khó khăn, đúng vậy, ...

Tình yêu luôn mang tới khó khăn, đúng vậy, nhưng mặt tốt là nó cũng

Tình yêu luôn mang tới khó khăn, đúng vậy, nhưng mặt tốt là nó cũng đem tới sức sống.
-
Love always brings difficulties, that is true, but the good side of it is that it gives energy.

Vincent Van Gogh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêukhó khăn

Tiểu sử

Quốc gia: Hà Lan
Nghề nghiệp: Họa sĩ
Ngày sinh: 30/3/1853
Ngày mất: 29/7/1890
© 2012 Danh ngôn cuộc sống