Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tình yêu làm cho tâm hồn của bạn ra khỏi ...


Tình yêu làm cho tâm hồn của bạn ra khỏi nơi ẩn náu của nó.
-
Love makes your soul crawl out from its hiding place.

Zora Neale Hurston

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tâm hồntình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/1/1891
Ngày mất: 28/1/1960

Những tác giả khác

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống