Tình yêu làm cho tâm hồn của bạn ra khỏi ...


Tình yêu làm cho tâm hồn của bạn ra khỏi nơi ẩn náu của nó.
-
Love makes your soul crawl out from its hiding place.

Zora Neale Hurston

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tâm hồntình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/1/1891
Ngày mất: 28/1/1960

Những tác giả khác

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống