Tình yêu là thiên đường, nhưng nó có thể ...

Tình yêu là thiên đường, nhưng nó có thể đau đớn như địa ngục.

Tình yêu là thiên đường, nhưng nó có thể đau đớn như địa ngục.
-
Love is like heaven, but it can hurt like hell.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đau khổtình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống