Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tình yêu là một thứ trái cây ở tất cả ...


Tình yêu là một thứ trái cây ở tất cả các mùa, và trong tầm với của mọi bàn tay.
-
Love is a fruit in season at all times, and within reach of every hand.

Mother Teresa

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Linh mục
Ngày sinh: 26/8/1910
Ngày mất: 5/9/1997

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống