Tình yêu là một thứ trái cây ở tất cả ...


Tình yêu là một thứ trái cây ở tất cả các mùa, và trong tầm với của mọi bàn tay.
-
Love is a fruit in season at all times, and within reach of every hand.

Mother Teresa

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Linh mục
Ngày sinh: 26/8/1910
Ngày mất: 5/9/1997

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống