Tình yêu là một ngọn lửa nồng nhiệt, ...

Tình yêu là một ngọn lửa nồng nhiệt, đừng để nó thiêu cháy sự nghiệp.

Tình yêu là một ngọn lửa nồng nhiệt, đừng để nó thiêu cháy sự nghiệp. Ái tình như người khát nước, nhưng phải được uống nước trong sạch.

Vladimir Ilyich Lenin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Liên Xô
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 30/12/1922
Ngày mất: 21/1/1924
© 2012 Danh ngôn cuộc sống