Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tình yêu là em; em và ...


Tình yêu là em; em và anh.
-
Love is you; you and me.

John Lennon

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 9/10/1940
Ngày mất: 8/12/1980
© 2012 Danh ngôn cuộc sống