Tình yêu là chiến thắng của trí tưởng ...


Tình yêu là chiến thắng của trí tưởng tượng đối với sự thông minh.
-
Love is the triumph of imagination over intelligence.

Henry Louis Mencken

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 12/9/1880
Ngày mất: 29/1/1956
© 2012 Danh ngôn cuộc sống