Tình yêu là câu trả lời sáng suốt và ...


Tình yêu là câu trả lời sáng suốt và thích đáng duy nhất cho vấn đề về sự tồn tại của con người.
-
Love is the only sane and satisfactory answer to the problem of human existence.

Erich Fromm

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêusáng suốt

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 23/3/1900
Ngày mất: 18/3/1980

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống