Tình yêu không thể hiện được ý niệm ...


Tình yêu không thể hiện được ý niệm của âm nhạc, trong khi âm nhạc có thể cho ta ý niệm về tình yêu.
-
Love cannot express the idea of music, while music may give an idea of love.

Hecto Berlioz

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêuâm nhạc

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 11/12/1803
Ngày mất: 8/3/1869

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống