Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tình yêu không thể hiện được ý niệm ...


Tình yêu không thể hiện được ý niệm của âm nhạc, trong khi âm nhạc có thể cho ta ý niệm về tình yêu.
-
Love cannot express the idea of music, while music may give an idea of love.

Hecto Berlioz

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêuâm nhạc

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 11/12/1803
Ngày mất: 8/3/1869
© 2012 Danh ngôn cuộc sống