Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tình yêu không thể giấu giếm được và khi ...


Tình yêu không thể giấu giếm được và khi người ta không yêu nữa, điều ấy lại càng khó giấu hơn.

Ngạn ngữ Mỹ

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống