Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tình yêu không phải ở đôi má hồng của ...

Tình yêu không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong

Tình yêu không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình.

Immanuel Kant

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 22/4/1724
Ngày mất: 12/2/1804
© 2012 Danh ngôn cuộc sống