Tình yêu giống như bệnh sởi. Mắc càng ...


Tình yêu giống như bệnh sởi. Mắc càng muộn, cơn bệnh càng dữ dội.
-
Love is like the measles. The older you get it, the worse the attack.

Rainer Maria Rilke

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Áo
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 4/12/1875
Ngày mất: 29/12/1926

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống