Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tình yêu giống như bệnh sởi. Mắc càng ...


Tình yêu giống như bệnh sởi. Mắc càng muộn, cơn bệnh càng dữ dội.
-
Love is like the measles. The older you get it, the worse the attack.

Rainer Maria Rilke

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Áo
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 4/12/1875
Ngày mất: 29/12/1926

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống