Tình yêu đến dù bạn muốn hay không. Đừng ...


Tình yêu đến dù bạn muốn hay không. Đừng cố điều khiển nó!
-
Love happens whether you want it to or not. Don't try to control it!

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống