Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tình yêu của người mẹ là yên bình. Nó ...

Tình yêu của người mẹ là yên bình. Nó không cần bạn phải đạt được,

Tình yêu của người mẹ là yên bình. Nó không cần bạn phải đạt được, nó không cần bạn phải xứng đáng.
-
Mother's love is peace. It need not be acquired, it need not be deserved.

Erich Fromm

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

gia đìnhmẹ

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 23/3/1900
Ngày mất: 18/3/1980
© 2012 Danh ngôn cuộc sống