Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tình yêu chân thực vĩnh cửu, vô biên và ...

Tình yêu chân thực vĩnh cửu, vô biên và luôn luôn là chính nó. Nó

Tình yêu chân thực vĩnh cửu, vô biên và luôn luôn là chính nó. Nó bình đẳng, trong sáng, không có những thể hiện hung bạo: người ta thấy nó với tóc bạc và luôn luôn giữ một trái tim trẻ trung.
-
True love is eternal, infinite, and always like itself. It is equal and pure, without violent demonstrations: it is seen with white hairs and is always young in the heart.

Balzac

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 20/5/1799
Ngày mất: 18/8/1850
© 2012 Danh ngôn cuộc sống