Tình yêu chân thực thường được gieo hạt, ...


Tình yêu chân thực thường được gieo hạt, nhưng hiếm khi nảy mầm trên mặt đất.
-
True loves are often sown, but seldom grow on ground.

Edmund Spenser

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 1552
Ngày mất: 13/1/1599
© 2012 Danh ngôn cuộc sống