Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tình yêu chân thực thường được gieo hạt, ...


Tình yêu chân thực thường được gieo hạt, nhưng hiếm khi nảy mầm trên mặt đất.
-
True loves are often sown, but seldom grow on ground.

Edmund Spenser

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 1552
Ngày mất: 13/1/1599

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống