Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tình yêu càng đắm đuối, buồn phiền càng ...

Tình yêu càng đắm đuối, buồn phiền càng mãnh liệt.

Tình yêu càng đắm đuối, buồn phiền càng mãnh liệt.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống