Tình yêu bắt đầu bằng việc chăm sóc của ...


Tình yêu bắt đầu bằng việc chăm sóc của những người thân cận nhất - những người trong gia đình.
-
Love begins by taking care of the closest ones - the ones at home.

Mother Teresa

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

gia đìnhtình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Linh mục
Ngày sinh: 26/8/1910
Ngày mất: 5/9/1997

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống