Tinh hoa của toán học nằm ở tự do của ...


Tinh hoa của toán học nằm ở tự do của nó.
-
The essence of mathematics lies in its freedom.

Georg Cantor

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tự dokhoa học

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà toán học
Ngày sinh: 3/3/1845
Ngày mất: 6/1/1918

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống