Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tinh hoa của toán học nằm ở tự do của ...


Tinh hoa của toán học nằm ở tự do của nó.
-
The essence of mathematics lies in its freedom.

Georg Cantor

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tự dokhoa học

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà toán học
Ngày sinh: 3/3/1845
Ngày mất: 6/1/1918

Những tác giả khác

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Những con người phi thường vượt qua những nghịch cảnh khủng khiếp, và họ trở nên phi thường hơn nhờ vậy.

Robertson Davies

© 2012 Danh ngôn cuộc sống