Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tính hài hước lấp đầy những ổ gà trên ...


Tính hài hước lấp đầy những ổ gà trên đường đời.
-
A sense of humor cushions the potholes on the road of life.

Frank Tyger

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hài hước

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 24/12/1929
Ngày mất: 5/2/2011

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống