Tình cờ là một từ vô nghĩa; không gì có ...


Tình cờ là một từ vô nghĩa; không gì có thể tồn tại mà không có nguyên nhân.
-
Chance is a word void of sense; nothing can exist without a cause.

Voltaire

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

vận may

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống