Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tính cách gìn giữ thì dễ hơn là phục ...


Tính cách gìn giữ thì dễ hơn là phục hồi.
-
Character is much easier kept than recovered.

Thomas Paine

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tính cách

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 29/1/1737
Ngày mất: 8/6/1809
© 2012 Danh ngôn cuộc sống