Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tình bạn thì hiếm, nhưng bạn bè thì không ...


Tình bạn thì hiếm, nhưng bạn bè thì không hiếm.
-
There is a scarcity of friendship, but not of friends.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạnbạn bè

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống