Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt ...

Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì thất

Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì thất vọng trong tình yêu.
-
Friendship is certainly the finest balm for the pangs of disappointed love.

Jane Austen

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/12/1775
Ngày mất: 18/7/1817
© 2012 Danh ngôn cuộc sống