Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt ...

Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì thất

Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì thất vọng trong tình yêu.
-
Friendship is certainly the finest balm for the pangs of disappointed love.

Jane Austen

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/12/1775
Ngày mất: 18/7/1817

Những tác giả khác

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Biết mà học không bằng thích mà học, thích mà học không bằng vui say mà học.

Khổng Tử

© 2012 Danh ngôn cuộc sống