Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tình bạn là Tình yêu không có ...


Tình bạn là Tình yêu không có cánh!
-
Friendship is Love without his wings!

Lord Byron

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 22/1/1788
Ngày mất: 19/4/1824

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống