Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tình bạn là bóng của ráng chiều, càng trở ...


Tình bạn là bóng của ráng chiều, càng trở nên mạnh mẽ khi mặt trời của đời ta dần lặn.
-
Friendship is the shadow of the evening, which increases with the setting sun of life.

La Fontaine

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 8/7/1621
Ngày mất: 13/4/1695
© 2012 Danh ngôn cuộc sống