Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tình bạn, cũng giống như sự bất tử của ...


Tình bạn, cũng giống như sự bất tử của linh hồn, quá tốt đẹp để tin được.
-
Friendship, like the immortality of the soul, is too good to be believed.

Ralph Waldo Emerson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tâm hồntình bạn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống