Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tình bạn, cũng giống như sự bất tử của ...


Tình bạn, cũng giống như sự bất tử của linh hồn, quá tốt đẹp để tin được.
-
Friendship, like the immortality of the soul, is too good to be believed.

Ralph Waldo Emerson

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tâm hồntình bạn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống