Tình bạn của một người là thước đo ...

Tình bạn của một người là thước đo tốt nhất giá trị của anh ta.

Tình bạn của một người là thước đo tốt nhất giá trị của anh ta.
-
A man's friendships are one of the best measures of his worth.

Charles Darwin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình bạngiá trị

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà khoa học
Ngày sinh: 12/2/1809
Ngày mất: 19/4/1882
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Có thể đánh giá tính cách của đàn ông thông qua sự mạo hiểm dấn thân của họ.

Voltaire

© 2012 Danh ngôn cuộc sống