Tin tưởng vào bản thân sẽ khiến sự ...


Tin tưởng vào bản thân sẽ khiến sự tuyệt vọng biến mất.
-
Faith in yourself will make despair disappear.

Frank Tyger

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

niềm tintuyệt vọng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 24/12/1929
Ngày mất: 5/2/2011
© 2012 Danh ngôn cuộc sống