Tin tất cả mọi người đều trung thực là ...


Tin tất cả mọi người đều trung thực là ngu xuẩn. Không tin có người trung thực là điều còn tồi tệ hơn.
-
To believe all men honest is folly. To believe none is something worse.

John Adams

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

niềm tintrung thực

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tổng thống
Ngày sinh: 30/10/1735
Ngày mất: 4/7/1826
© 2012 Danh ngôn cuộc sống