Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tiếng cười ồn ào thể hiện sự trống ...


Tiếng cười ồn ào thể hiện sự trống rỗng của tâm hồn.

Olivier Goldsmith

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tâm hồnnụ cười

Tiểu sử

Quốc gia: Iceland
Nghề nghiệp: Tiểu thuyết gia
Ngày sinh: 10/11/1730
Ngày mất: 4/4/1774
© 2012 Danh ngôn cuộc sống