Tiếng cười là một trong những đặc quyền ...


Tiếng cười là một trong những đặc quyền của lý trí, chỉ xuất hiện ở loài người.
-
Laughter is one of the very privileges of reason, being confined to the human species.

Thomas Carlyle

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý chínụ cườilý trí

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống