Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tiếng cười là mặt trời đuổi mùa đông ...


Tiếng cười là mặt trời đuổi mùa đông khỏi gương mặt con người.
-
Laughter is the sun that drives winter from the human face.

Victor Hugo

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nụ cười

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 26/2/1802
Ngày mất: 22/5/1885

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống