Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể ...


Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc?
-
What good is money if it can't buy happiness?

Agatha Christie

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúctiền bạc

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 15/9/1890
Ngày mất: 12/1/1976
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cuộc đời càng phức tạp thì những niềm vui sống càng đơn giản.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống