Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tiến bộ không được tạo ra bởi những ...


Tiến bộ không được tạo ra bởi những người an phận.
-
Progress is not created by contented people.

Frank Tyger

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiến bộ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 24/12/1929
Ngày mất: 5/2/2011

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đừng sống quá thật thà. Đừng yêu ai quá thiết tha.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống